Zdjęcia i urządzenia RTG

Historia fotografii jest bardzo bogata. Technologia rozwija się w niesamowitym tempie, co możemy zauważyć już dziś. Fotografiami różnego rodzaju mamy do czynienia codziennie. Fotografia zaczęła się rozkwitać w pierwszych latach 1900 roku, bowiem już wtedy powstawały pierwsze zdjęcia. Fotografie możemy spotkać również w medycynie.

Obecnie jest wiele sytuacji, w których musimy skorzystać ze zdjęć, a zwłaszcza w medycynie. Przykładem takiej sytuacji mogą być badania rentgenowskie. Zdjęcia RTG, czyli zdjęcia rentgenowskie to dwuwymiarowe obrazy rejestrowane podczas prześwietlenia wiązką promieniowania rentgenowskiego organów osoby poddanej rentgenografii. Jest to jedna z podstawowych technik prześwietlania w dzisiejszej medycynie. Promienie rentgenowskie są wchłaniane przez ludzki organizm, więc nie są dla nas obojętne. W przybliżeniu aż 99% promieniowania zostaje wchłaniane. Pierwsze zdjęcie rentgenowskie powstało w 1934 roku, kiedy rozwijała się medycyna. Dziś prześwietlenia rentgenowskie to codzienność. Do wykonania prawidłowego prześwietlenia potrzebujemy odpowiednich urządzeń, które nam w tym pomogą. Urządzenia RTG  są różne lecz większość jest bardzo skuteczna. Przykładem urządzenia rentgenowskiego jest aparat rentgenowski. Aparat rentgenowski działa na zasadzie promieniowania rentgenowskiego, a miejscem powstawania promieniowania jest zwykle lampa rentgenowska. Wyróżnia się wiele aparatów rentgenowskich, takich jak diagnostyczne, strukturalne, przemysłowe czy terapeutyczne. Innym przykładem urządzenia rentgenowskiego z którym spotykamy się na co dzień, mogą być bramki na lotnisku. Działają one na zasadzie promieniowania, tak samo jak inne urządzenia rentgenowskie. Promieniowanie rentgenowskie to jeden z typów promieniowania elektromagnetycznego, które jest generowane podczas wyhamowywania elektronów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *